Om fonden

Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond er en erhvervsdrivende og almennyttig fond etableret af købmand Carsten Løvbjerg i 2005 med det formål, at forestå almennyttig formidling af kunst og kulturelle forhold, samt i øvrigt bidrage til almennyttige og kulturelle aktiviteter. Herunder udbygge og bevare den af købmand Carsten Løvbjerg skabte kunstsamling. Fondens formål imødekommes dels gennem økonomiske uddelinger til relevante projekter og dels gennem indkøb til og afhændelse fra fondens kunstsamling.

Erik A.F.Sikker og Laika 2005Erik A.F.Anette og Maiken, Lissabon

Uddelingspolitik

Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond agerer proaktivt i relation til at indkalde ansøgninger til virkeliggørelse af projekter, som anses for relevante i forhold til fondens formål. Fonden modtager dog gerne ansøgninger eller henvendelser, såfremt de vedrører projekter, der placerer sig inden for fondens interesseområder. Af hensyn til bestyrelsens beslutningsproces og afrapportering er fondens formål gjort operationel ved at placere uddelingerne inden for følgende to områder:

1. Lokale kunst-, natur- eller kulturelle initiativer, gerne af varig karakter. Med det formål at bidrage positivt til at etablere spændende bymiljø og inspirere til aktiv deltagelse i kunst- og kulturlivet ønsker Tove og Carsten Løvbjergs Almene Fond at støtte op omkring almennyttige initiativer, fortrinsvis i Horsens og omegn, hvor familien bor. Her har fonden særligt fokus på:

– Udviklingen af grønne områder i bymiljøerne.

– Formidling, integrering og udvikling af kunst og kultur af høj kvalitet til gavn for lokalbefolkningen og gæster i området.

2. Anliggender med særlig tilknytning til fondens kunstsamling.

– Der ses positivt på initiativer der involverer eller støtter op om formidling af kunstnere repræsenteret i fondens kunstsamling.

 

 

Bestyrelsen består af:

  • Erik Løvbjerg
  • Jan Løvbjerg
  • Karen Margrethe Johansen
  • Gert Kristiansen
  • Jørn Lund Rauff Pedersen
  • Lone Lundgaard Schubert